Dataset

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige cijfers'. Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de belastingregisters van 2005. Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder

waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun

van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005 output te herzien. De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71712ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71712ned

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71712ned

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.