Dataset

Inkomenspanelonderzoek: inkomen- en vermogen van huishoudens en personen (01-01-2010 - 01-01-2011)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Economie
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) verschaft informatie over het inkomen van personen en huishoudens en over het vermogen van huishoudens. Zowel het inkomen (gemeten over het kalenderjaar 2010) als vermogen (de stand per 1 januari 2011) zijn gedetailleerd naar samenstelling. Zo is het inkomen opgebouwd uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen en diverse soorten uitkeringen, terwijl premies en belastingen in mindering zijn gebracht om te komen tot het besteedbaar inkomen. Het vermogen vormt het saldo van bezittingen (spaartegoeden, aandelenbezit, onroerendgoed zoals de eigen woning) en schulden. Het IPO verschaft ook informatie over de positie die personen en huishoudens op de inkomensladder (huishoudens: vermogensladder) innemen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is een steekproefonderzoek op basis van een panel van personen. Naast de steekproefpersonen worden jaarlijks ook de personen die ultimo het onderzoeksjaar tot zijn huishouden behoren eveneens in het onderzoek opgenomen, zodat ook informatie over het huishouden beschikbaar komt. Jaarlijks vindt een bijtrekking plaats voor de instroom in de bevolking (geboorten en immigratie). Uit diverse (integrale) administraties (hoofdzakelijk afkomstig van de belastingdienst) worden inkomens- en vermogensgegegevens aan de personen uit het IPO toegevoegd. Enkele ontbrekende gegevens worden geïmputeerd. In totaal worden zo'n 34 bestanden met ruim 1600 variabelen verwerkt tot het publicatiebestand van het IPO, dat in het DSC wordt opgenomen. Dit publicatiebestand (met ruim 700 variabelen) bevat naast publicatievariabelen een deel van de invoer en hulpvariabelen die regelmatig gebruikt worden voor plausibiliteitscontroles of aanvullende analyses.Een uitgebreide methodologische toelichting is opgenomen in het rapport "Documentatie Inkomenspanelonderzoek 2001 e.v., versie 01". In dit rapport is eveneens vermeld waar bij het gebruik van het IPO voor het maken van (longitudinale) inkomens- en vermogensgegevens op gelet moet worden. Gebruikers van het IPO-bestand worden geadviseerd uitgebreid kennis te nemen van dit rapport.Voor een exacte beschrijving van de bewerkingen zij verwezen naar de Ruleburst-programmatuur. Deze beslaat ruim 400 bladzijden tekst en bijna 60 Excelsheets en is ruim voorzien van toelichtingen bij de berekeningen.

Populatie

Totale bevolking van Nederland per ultimo van het kalenderjaar (de facto de bevolking per 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080214673

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset