Dataset

Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (01-01-2018 - 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (BRP). De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De ziekenhuisopnamen worden gekoppeld aan de BasisRegistratie Personen (BRP) op basis van Burgerservicenummer (BSN) pseudoniemen en voor een klein deel op basis van de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Het uiteindelijke rendement (na controle en correctie) van de BRP-koppeling van de LBZ-opnamen is 97,3% in 2013, 99,1% in 2014, 99,5% in 2015 en 2016, 99,6% in 2017 en 99,7% in 2018. In dit bestand worden alleen de LBZ-records weergegeven die aan de BRP gekoppeld zijn. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. Er is een ophooggewicht opgenomen waarmee de (aan de BRP gekoppelde) ziekenhuisopnamen kunnen worden opgehoogd naar alle ziekenhuisopnamen. De variabelen die in de weging betrokken zijn betreffen geslacht, zorgtype van de ziekenhuisopname, opnamespecialisme en de gemeentecode van de patiënt.
De LBZ-bestanden zijn er vanaf 2013. Voor de registratiejaren 1995 t/m 2012 zijn er bestanden van ziekenhuisopnamen op basis van de LMR, de voorganger van de LBZ. In de met het bevolkingsregister gekoppelde LMR-bestanden (LMRbasisjjjj) zijn de in de LMR missende opnamen niet opgenomen. Vanaf 2013 worden voor de voorheen missende opnamen meestal wel microrecords aan de LBZ aangeleverd door de ziekenhuizen. Deze zogenaamde 'incomplete records' bevatten wel een aantal gegevens over de opname en de patiënt, maar bijvoorbeeld geen diagnosen. Deze records kunnen grotendeels wel gekoppeld worden aan de BRP en zijn dan opgenomen in LBZBASISJJJJ. In 2013 en 2014 hadden enkele ziekenhuizen deze incomplete records niet of niet koppelbaar aangeleverd aan de LBZ. Voor deze opnamen heeft het CBS enkele opnamegegevens opgevraagd bij de ziekenhuizen, zodat deze grotendeels ook gekoppeld konden worden aan de BRP en als incomplete records aan LBZBASISJJJJ konden worden toegevoegd. In LBZBASISJJJJ zijn dus vrijwel alle opnamen aanwezig, waarbij alleen bij een deel van de records de hoofddiagnose en hoofdverrichting missen en bij een klein deel van de records ook enkele andere variabelen. Deze 'incomplete records' in LBZBASIS betreft 23,3% van de aan de BRP gekoppelde ziekenhuisopnamen in 2013, 12,5% in 2014, 6,2% in 2015, 7,7% in 2016, 10,6% in 2017 en 10,5% in 2018. Bij de klinische opnamen is 14,9% incompleet in 2013, 3,0% in 2014, 0,3% in 2015 en 0% in 2016 en latere jaren. Bij de dagopnamen is 30,3% incompleet in 2013, 22,7% in 2014, 13,6% in 2015, 17,2% in 2016, 23,3% in 2017 en 22,8% in 2018. Bij de 'langdurige observaties zonder overnachting' is 0,4% incompleet in 2015 en 0% in 2016 en latere jaren. Het CBS heeft de missende informatie in deze incomplete records 'geïmputeerd', dat wil zeggen dat de waarden van de betreffende variabelen zijn overgenomen uit een compleet geregistreerd record dat zoveel mogelijk lijkt op het incomplete record. In de imputatieprocedure wordt een compleet record gezocht met gelijk opnamespecialisme, zorgtype en geslacht, waarbij met een 'afstandsfunctie' een meest gelijkend record wordt gekozen, gebruik makend van de variabelen leeftijd, wel/niet overlijden in ziekenhuis, migratieachtergrond uit BRP, soort ziekenhuis, opnameduur en urgentie van de opname. De bij de incomplete records geïmputeerde waarden zijn in het bestand weergegeven in de variabelen met het achtervoegsel 'imp' in de naam en zijn zo dus te onderscheiden van de werkelijk geregistreerde variabelen. Let op, de geïmputeerde variabelen zijn niet geschikt voor gebruik bij (longitudinaal) onderzoek van opnamen van individuele personen; het betreffen immers geen werkelijke gegevens. Voor crossectioneel onderzoek op voldoende geaggregeerd niveau kunnen deze geïmputeerde variabelen wel gebruikt worden.

Populatie

Ziekenhuisopnamen welke plaats hebben gevonden in alle algemene en academische Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast zijn ziekenhuisopnamen binnen drie categorale ziekenhuizen (twee kankerkliniek en een oogziekenhuis) opgenomen.
Deze gegevens over ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). In het bestand zijn zowel dagopnamen, klinische opnamen en vanaf 2015 ook 'langdurige observaties zonder overnachting' geregistreerd. Ambulante contacten zijn in dit bestand niet opgenomen. In LBZBASISJJJJ zijn gegevens over de opname en ontslag opgenomen, de hoofddiagnose en (indien van toepassing) de uitgevoerde hoofdverrichting. Alle bij de opname geregistreerde diagnosen (inclusief nevendiagnosen) zijn opgenomen in het bestand LBZDIAGNOSENJJJJ. In LBZBASISJJJJ zijn alleen de ziekenhuisopnamen opgenomen welke aan de BRP gekoppeld zijn (zie 'Gebruikte methodologie' voor meer details).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804b69f8

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset