Dataset

Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (01-01-2013 - 02-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (BRP). De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Deze ziekenhuisopnamen worden gekoppeld aan de BasisRegistratie Personen (BRP) om personen te kunnen identificeren. De koppeling vindt voor het grootste deel plaats op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) en voor een klein deel op de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Het rendement van de GBA-koppeling van de LBZ-opnamen is 97,3% in 2013, 98,8% in 2014 en 99,2% in 2015. In dit bestand worden alleen de records weergegeven die aan de BRP gekoppeld zijn. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. In een latere versie van dit bestand zal een ophooggewicht gegeven worden waarmee de (aan de BRP gekoppelde) ziekenhuisopnamen kunnen worden opgehoogd naar alle ziekenhuisopnamen. Het percentage opnamen dat niet is opgenomen in LBZBASISJJJJ is echter beperkt (Zie 'beschrijving van de populatie'). De LBZ-bestanden zijn er vanaf 2013. Voor de registratiejaren 1995 t/m 2012 zijn er bestanden van ziekenhuisopnamen op basis van de LMR, de voorganger van de LBZ. Voor de in de LMR missende opnamen werden records geïmputeerd ('gegenereerd') door de registratiehouder. Deze records konden echter niet gekoppeld worden aan de BRP en zijn niet opgenomen in de gekoppelde LMR-bestanden van het CBS. Vanaf 2013 worden voor de voorheen missende opnamen meestal wel echte microrecords aan de LBZ aangeleverd door de ziekenhuizen. Deze zogenaamde 'incomplete records' bevatten wel een aantal gegevens over de opname en de patiënt, maar bijvoorbeeld geen diagnosen. Deze records kunnen grotendeels wel gekoppeld worden aan de BRP en zijn dan opgenomen in LBZBASISJJJJ. In 2013 en 2014 hadden enkele ziekenhuizen deze incomplete records niet of niet koppelbaar aangeleverd aan de LBZ. Voor deze opnamen heeft het CBS enkele opnamegegevens opgevraagd bij de ziekenhuizen, zodat deze grotendeels ook gekoppeld konden worden aan de BRP en als incomplete records aan LBZBASISJJJJ konden worden toegevoegd. Voor 2013-2015 zijn dus vrijwel alle opnamen in LBZBASISJJJJ aanwezig, waarbij alleen bij een deel van de records de hoofddiagnose en hoofdverrichting missen en bij een klein deel van de records ook enkele andere variabelen. Deze 'incomplete records' betreft 21,4% van de aan de BRP gekoppelde ziekenhuisopnamen in LBZBASIS2013, 11,1 % in LBZBASIS2014 en 5,5% in LBZBASIS2015. Uitgesplitst naar zorgtype zijn er in 2013 in LBZBASISJJJJ 14,9% incomplete klinische opnamen en 26,7% incomplete dagopnamen, in 2014 3,0% incomplete klinische opnamen en 19,6% incomplete dagopnamen en in 2015 0,3% incomplete klinische opnamen, 12,0% incomplete dagopnamen, en 0,4% incomplete 'langdurige observaties zonder overnachting'.

Populatie

Ziekenhuisopnamen welke plaats hebben gevonden in alle algemene en academische Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast zijn ziekenhuisopnamen binnen twee short stay categorale ziekenhuizen (kankerkliniek en oogziekenhuis) opgenomen.
In het bestand zijn zowel dagopnamen, klinische opnamen en vanaf 2015 ook 'langdurige observaties zonder overnachting' geregistreerd. Ambulante contacten zijn in dit bestand niet opgenomen. In LBZBASISJJJJ zijn gegevens over de opname en ontslag opgenomen, de hoofddiagnose en (indien van toepassing) de uitgevoerde hoofdverrichting. Alle bij de opname geregistreerde diagnosen (inclusief nevendiagnosen) zijn opgenomen in het bestand LBZDIAGNOSENJJJJ. In LBZBASISJJJJ zijn alleen de ziekenhuisopnamen opgenomen welke aan de BRP gekoppeld zijn (zie 'Gebruikte methode' voor meer details). Dit betekent dat er om deze reden in 2013 2,7% van de ziekenhuisopnamen niet in het bestand opgenomen is, in 2014 betrof dit 1,2% en in 2015 0,8%.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080358da7

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset