Dataset

Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (01-01-2013 - 02-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat de diagnosen geregistreerd bij ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (BRP). De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De ziekenhuisopnamen (LBZBASISJJJJ) en bijbehorende diagnosen (LBZDIAGNOSENJJJJ) worden gekoppeld aan de BasisRegistratie Personen (BRP) om personen te kunnen identificeren. De koppeling vindt voor het grootste deel plaats op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) en voor een klein deel op de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Het rendement van de GBA-koppeling van de LBZ-opnamen is 97,3% in 2013, 98,8% in 2014 en 99,2% in 2015. In dit bestand worden alleen de diagnoserecords weergegeven behorend bij ziekenhuisopnamen (in 'LBZBASISJJJJ') die aan de BRP gekoppeld zijn. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. Verder kunnen de diagnosen uit dit bestand (LBZDIAGNOSENJJJJ) via de variabele LBZIdopname gekoppeld worden aan de bijbehorende opname in LBZBASISJJJJ. Een deel van de ziekenhuisopnamen is niet compleet geregistreerd in de LBZ: deze opnamen zijn als incomplete records opgenomen in LBZBASISJJJJ, maar ontbreken in dit diagnosenbestand, omdat bij deze ziekenhuisopnamen geen diagnosen geregistreerd zijn.De mate waarin ziekenhuizen naast de hoofddiagnose ook nevendiagnosen registreren kan verschillen tussen ziekenhuizen en over de jaren heen. Overall is de registratie van nevendiagnosen in de LBZ (en diens voorganger de LMR) in de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name vanaf 2010.

Populatie

Diagnosen die geregistreerd zijn tijdens opnamen in alle algemene en academische Nederlandse ziekenhuizen en in twee short stay categorale ziekenhuizen (kankerkliniek en oogziekenhuis).Gegevens over de bijbehorende ziekenhuisopname zijn opgenomen in het bestand LBZBASISJJJJ; verder staat in LBZBASISJJJJ welke diagnose door het ziekenhuis is geregistreerd als hoofddiagnose van de opname.In het bestand LBZDIAGNOSENJJJJ zijn alle diagnosen opgenomen die bij de ziekenhuisopnamen zijn geregistreerd, inclusief de nevendiagnosen. Het gaat hier om diagnosen geregistreerd bij dagopnamen, klinische opnamen en vanaf 2015 ook bij 'langdurige observaties zonder overnachting'. In dit bestand zijn alleen diagnosen behorend bij de ziekenhuisopnamen opgenomen welke aan de BRP gekoppeld zijn (zie 'Gebruikte methode' voor meer details). Dit betekent dat er om deze reden in 2013 van 2,7% van de ziekenhuisopnamen geen diagnosen in LBZDIAGNOSENJJJJ opgenomen zijn. In 2014 betrof dit 1,2% en in 2015 0,8%. Bovendien zijn in LBZDIAGNOSENJJJJ geen diagnosen opgenomen van de ziekenhuisopnamen die incompleet zijn geregistreerd in de LBZ. Dit betreft 21,4% van de aan de BRP gekoppelde ziekenhuisopnamen in 2013, 11,1 % in 2014 en 5,5% in 2015.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080358e82

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset