Dataset

Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (01-01-2018 - 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat de diagnosen geregistreerd bij ziekenhuisopnamen in Nederlandse ziekenhuizen van personen die staan ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (BRP). De gegevens zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De ziekenhuisopnamen (LBZBASISJJJJ) en bijbehorende diagnosen (LBZDIAGNOSENJJJJ) worden gekoppeld aan de BasisRegistratie Personen (BRP) op basis van Burgerservicenummer (BSN) pseudoniemen en voor een klein deel op basis van de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Het uiteindelijke rendement (na controle en correctie) van de BRP-koppeling van de LBZ-opnamen is 97,3% in 2013, 99,1% in 2014, 99,5% in 2015 en 2016, 99,6% in 2017 en 99,7% in 2018. In LBZBASISJJJJ en LBZDIAGNOSENJJJJ worden alleen de opnamen, resp. diagnosen bij deze opnamen, weergegeven van de LBZ-opnamen die aan de BRP gekoppeld zijn. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloos nummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. Verder kunnen de diagnosen uit dit bestand (LBZDIAGNOSENJJJJ) via de variabele LBZIdopname gekoppeld worden aan de bijbehorende opname in LBZBASISJJJJ. Eén opnamerecord in LBZBASISJJJJ kan meerdere bijbehorende diagnoserecords hebben in LBZDIAGNOSENJJJJ. De verschillende diagnoserecords worden geïdentificeerd door de variabele LBZIddiag. De mate waarin ziekenhuizen naast de primaire diagnose(n) ook andere (neven)diagnosen registreren kan verschillen tussen ziekenhuizen en over de jaren heen. Overall is de registratie van nevendiagnosen in de LBZ (en diens voorganger de LMR) in de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name vanaf 2010. Een deel van de ziekenhuisopnamen is niet compleet geregistreerd in de LBZ: deze opnamen zijn als incomplete records opgenomen in LBZBASISJJJJ (te herkennen aan variabele LBZVlagincompleet). Bij deze incomplete records zijn de diagnosen niet geregistreerd. Het CBS heeft de missende informatie bij deze incomplete opnamen 'geïmputeerd', dat wil zeggen dat de waarden van de betreffende variabelen zijn overgenomen uit een compleet geregistreerd record dat zoveel mogelijk lijkt op het incomplete record. In de imputatieprocedure wordt een compleet opnamerecord gezocht met gelijk opnamespecialisme, zorgtype en geslacht, waarbij met een 'afstandsfunctie' een meest gelijkend record wordt gekozen, gebruik makend van de variabelen leeftijd, wel/niet overlijden in ziekenhuis, migratieachtergrond uit BRP, soort ziekenhuis, opnameduur en urgentie van de opname. Vervolgens wordt van de gematchte complete opname de diagnose-informatie overgenomen (geïmputeerd) in de incomplete opname. De bij de incomplete records geïmputeerde waarden zijn in het bestand weergegeven in de variabelen met het achtervoegsel 'imp' in de naam en zijn zo dus te onderscheiden van de werkelijk geregistreerde variabelen. Als in het bestand LBZDIAGNOSENJJJJ de variabelen met achtervoegsel 'imp' gevuld zijn dan betreft dit dus een incompleet opnamerecord en dan zijn dezelfde variabelen zonder achtervoegsel 'imp' niet gevuld in dit bestand. Let op, de geïmputeerde variabelen zijn niet geschikt voor gebruik bij (longitudinaal) onderzoek van opnamen van individuele personen; het betreffen immers geen werkelijke gegevens. Voor crossectioneel onderzoek op voldoende geaggregeerd niveau kunnen deze geïmputeerde variabelen wel gebruikt worden.

Populatie

Diagnosen die geregistreerd zijn tijdens opnamen in alle algemene en academische Nederlandse ziekenhuizen en in drie categorale ziekenhuizen (twee kankerklinieken en een oogziekenhuis). Gegevens over de bijbehorende ziekenhuisopname zijn opgenomen in het bestand LBZBASISJJJJ; verder staat in LBZBASISJJJJ welke diagnose door het ziekenhuis is geregistreerd als hoofddiagnose van de opname.In het bestand LBZDIAGNOSENJJJJ zijn alle diagnosen opgenomen die bij de ziekenhuisopnamen zijn geregistreerd, inclusief de nevendiagnosen. Het gaat hier om diagnosen geregistreerd bij dagopnamen, klinische opnamen en vanaf 2015 ook bij 'langdurige observaties zonder overnachting'. In dit bestand zijn alleen diagnosen behorend bij de ziekenhuisopnamen opgenomen welke aan de BRP gekoppeld zijn (zie 'Gebruikte methodologie' voor meer details).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804ac8e2

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset