Dataset

Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen (vanaf 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component is gebaseerd op gegevens uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk statistisch beeld te genereren van re-integratie- en participatie-inspanningen door gemeenten. Deze component betreft de re-integratieactiviteiten op grond van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht is. De uitvraag van de SRG is in 2019 gewijzigd. Sinds 2019 worden naast re-integratievoorzieningen ook participatievoorzieningen uitgevraagd.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De component is gebaseerd op gegevens uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). De statistiek betreft een integrale waarneming op maandbasis van de door gemeenten aangeboden voorzieningen in het kader van re-integratie en participatie.

De component bevat gegevens over het aantal voorzieningen van ieder type, dat een persoon gedurende een periode ontvangt. Als er een wijziging optreedt in het aantal voorzieningen van één of meerdere typen voorziening, dan wordt de periode waarvoor het record geldig is, afgesloten en verschijnt er een nieuw record in het bestand met een nieuwe begindatum van geldigheid en met de nieuwe aantallen voorzieningen die de persoon vanaf dat moment ontvangt.

Populatie

Alle personen die in de verslagperiode één of meerdere re-integratie- en/of participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet hebben ontvangen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803c99c0

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset