Dataset

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de re-integratie- en participatievoorzieningen die gemeenten op grond van de Participatiewet bij personen inzetten. Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratie-/participatievoorzieningen die in de verslagperiode zijn aangeboden, en lopend zijn aan het einde van de verslagperiode, of beëindigd zijn in de verslagperiode. Vanaf verslagjaar 2023 gaat de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) over van een registratiesysteem naar een transactiesysteem. Bij een transactiesysteem vindt teruglegging van administratief vertraagde informatie plaats. Dit betekent dat de registergegevens die voor de verslagmaand zijn ontvangen, worden aangepast op basis van registergegevens uit latere verslagmaanden. Voor de SRG is het aantal maanden dat teruggelegd wordt, vastgelegd op drie maanden. Dit betekent dat als er in de drie maanden na de verslagmaand nieuwe informatie wordt aangeleverd over de begin- of einddatum van een voorziening, deze informatie wordt teruggelegd. Door toepassing van het transactiesysteem is er een trendbreuk tussen december 2022 en januari 2023. De gegevens zijn uitgesplitst naar type re-integratie-/participatievoorzieningen, status van de voorziening aan het einde van de verslagperiode (‘Lopend’ of ‘Beëindigd’), regio’s en perioden. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de voorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2023.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juni 2024:

  • Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van oktober t/m december 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in september 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85588NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85588NED

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85588NED

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening