type-icon

Dataset

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 22-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de re-integratie- en participatievoorzieningen die gemeenten op grond van de Participatiewet bij personen inzetten.

Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratie-/participatievoorzieningen die in de verslagperiode zijn aangeboden, hetzij lopend aan het einde van de verslagperiode, hetzij beëindigd in de verslagperiode.

In de bepaling van het aantal voorzieningen voor een verslagmaand worden eventuele verbeteringen zoals die kunnen zijn aangeleverd door de berichtgevers met de levering van de daaropvolgende verslagmaanden niet meegenomen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar type re-integratie-/participatievoorzieningen, status van de voorziening aan het einde van de verslagperiode (‘Lopend’ of ‘Beëindigd’), regio’s en perioden.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de voorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2019

Status van de cijfers:
De cijfers van januari tot en met juni 2019 zijn definitief. Alle andere cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
De voorlopige cijfers van april tot en met juni 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van april tot en met juni 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in december 2020.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84510NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84510NED

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84510NED

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening