Dataset

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status en regio 2019-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de re-integratie- en participatievoorzieningen die gemeenten op grond van de Participatiewet bij personen inzetten.

Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratie-/participatievoorzieningen die in de verslagperiode zijn aangeboden, hetzij lopend aan het einde van de verslagperiode, hetzij beëindigd in de verslagperiode.

In de bepaling van het aantal voorzieningen voor een verslagmaand worden eventuele verbeteringen zoals die kunnen zijn aangeleverd door de berichtgevers met de levering van de daaropvolgende verslagmaanden niet meegenomen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar type re-integratie-/participatievoorzieningen, status van de voorziening aan het einde van de verslagperiode (‘Lopend’ of ‘Beëindigd’), regio’s en perioden. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de voorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf 2019.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio'. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84510NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84510NED

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84510NED

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening