Dataset

Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet (vanaf 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over re-integratie- en participatievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet. Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als een activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op is gericht om respectievelijk de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of de actieve deelname aan de maatschappij te faciliteren. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. Het is voor de statistiek niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of wordt ingekocht. De Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te bieden van de re-integratie- en participatieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De component is gebaseerd op gegevens uit de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG). De statistiek betreft een integrale waarneming op maandbasis van de door gemeenten aangeboden voorzieningen in het kader van re-integratie en participatie Een persoon kan in dit bestand meerdere malen voorkomen, omdat één persoon meerdere re-integratie- of participatievoorzieningen kan hebben, eventueel ook nog bij verschillende verstrekkers.

Populatie

Alle re-integratie- en participatievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803ca6fd

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset