Dataset

Aandacht voor bewonersparticipatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 07-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit rapport geeft antwoord op de vraag op welke wijze en in hoeverre gemeenten bewonersparticipatie in de totstandkoming van de wijkactieplannen in de 40 door de minister voor WWI aangewezen aandachtswijken hebben bevorderd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken. De informatie is verkregen door middel van het afnemen van een telefonische vragenlijst bij gemeenten en bewonersorganisaties in alle wijken.

Grofweg blijken er drie strategieën te onderscheiden:

  • in iets meer dan een derde van de wijken zijn bewoners niet, of zeer beperkt, betrokken geweest bij de totstandkoming van het wijkactieplan;
  • in iets minder dan een derde van de wijken verliep de participatie via reguliere, reeds bestaande bewonersoverleggen;
  • in iets meer dan een derde van de wijken is een nieuw, breed participatietraject opgezet voor het wijkactieplan.

Vooral in de grote steden waren de mogelijkheden voor bewoners om te participeren beperkt; in kleinere steden hebben gemeenten de participatie over het algemeen actiever bevorderd

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Aandacht voor bewonersparticipatie, 2008

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: T. van de Wijdeven; M.J. van Hulst; Karsten; F. Hendriks; Universiteit Tilburg

Opdrachtgever: Ministerie van VROM