Dataset

Aandacht voor bewonersparticipatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/07/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit rapport geeft antwoord op de vraag op welke wijze en in hoeverre gemeenten bewonersparticipatie in de totstandkoming van de wijkactieplannen in de 40 door de minister voor WWI aangewezen aandachtswijken hebben bevorderd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken. De informatie is verkregen door middel van het afnemen van een telefonische vragenlijst bij gemeenten en bewonersorganisaties in alle wijken.

Grofweg blijken er drie strategieën te onderscheiden:

  • in iets meer dan een derde van de wijken zijn bewoners niet, of zeer beperkt, betrokken geweest bij de totstandkoming van het wijkactieplan;
  • in iets minder dan een derde van de wijken verliep de participatie via reguliere, reeds bestaande bewonersoverleggen;
  • in iets meer dan een derde van de wijken is een nieuw, breed participatietraject opgezet voor het wijkactieplan.

Vooral in de grote steden waren de mogelijkheden voor bewoners om te participeren beperkt; in kleinere steden hebben gemeenten de participatie over het algemeen actiever bevorderd

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Aandacht voor bewonersparticipatie, 2008

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: T. van de Wijdeven; M.J. van Hulst; Karsten; F. Hendriks; Universiteit Tilburg

Opdrachtgever: Ministerie van VROM