Dataset

Arbeidsparticipatie personen en partner; geboortegeneratie vanaf 1925-1929

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van personen en hun partner. Voor personen zonder partner wordt in deze tabel alleen de arbeidsparticipatie vermeld. De cijfers in deze tabel worden verbijzonderd naar geboortegeneratie en leeftijd. Bovendien wordt dit voor mannen en vrouwen weergegeven. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 45-jarige vrouwen van verschillende geboortegeneraties met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld het aandeel 45-jarige vrouwen met een partner die beide fulltime werken. De cijfers worden zowel voor mannen als vrouwen vermeld omdat het voor kan komen dat de geboortegeneratie van de persoon en de partner verschillen vanwege een verschil in leeftijd. In deze tabel worden alleen percentages en gemiddelden gepresenteerd. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: EBB 1992 vanaf geboortegeneratie 1925 tot 1930.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2021: De tabel is aangevuld met cijfers van de EBB 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder jaar aangevuld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82433NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82433NED

Arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van paren naar geboortegeneratie, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82433NED

Arbeidsparticipatie, verdienerstype en arbeidsduur van paren naar geboortegeneratie, geslacht en leeftijd