type-icon

Dataset

Aandachtsgebieden voor lood in Zeeland

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Provincie Zeeland
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Aandachtsgebieden voor lood in Zeeland gebaseerd op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten In gebieden met vooroorlogse bebouwing kunnen in de bodem hoge loodgehalten voorkomen. Hoe ouder de bebouwing, hoe groter de kans op hoge loodgehalten. Oude topografische kaarten kunnen worden geraadpleegd op www.topotijdreis.nl. Voor informatie over de bodemkwaliteitskaarten: zie www.zeeuwsbodemvenster.n

Contactinformatie
Naam: Walter Jonkers, Provincie Zeeland
Email: geo@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl
Phonenumber: 0118-631011

Webservice

geonam_adglooghtvlk

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?

Aandachtsgebieden voor lood

geonam_adglooghtvlk

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs?

Aandachtsgebieden voor lood