Dataset

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
Updated 05/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar van voor 1970 in regio’s met een minder draagkrachtige bodem. De kaart vraagt aandacht voor mogelijke funderingsproblemen bij woningen van voor 1970. De kaart doet geen uitspraken over de specifieke staat van funderingen in specifieke gebieden. De kaart is onderdeel van de funderingsviewer. Meer informatie vindt u op de website van het onafhankelijk Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek: www.KCAF.nl

Landing page: http://www.kcaf.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/ows?LAYERS=indgebfunderingsproblematiek&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=128321.6,467976.16,155416.64,478519.84&WIDTH=2016&HEIGHT=784
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

indgebfunderingsproblematiek

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/wms

OGC:WMS

indgebfunderingsproblematiek

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/wfs

OGC:WFS

indgebfunderingsproblematiek.zip

ATOM Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/atom/indgebfunderingsproblematiek.xml

atom service feed indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek

Documentation

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek - WMS

HTML Publiek domein
Download: https://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek - WMS

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek - WFS

HTML Publiek domein
Download: https://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek - WFS

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek - Atom

HTML Publiek domein
Download: https://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/atom/v1_0/index.xml

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek - Atom