Dataset

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Updated 22/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Inventarisatie van indicatieve archeologische waarden. Een indicatieve waarde heeft betrekking op de bovenste 1,2 meter van de ondergrond. Op de kaart staan gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde, gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden waar geen verwachtingswaarde van bekend is ('Geen gegevens'). Deze laatste categorie betreft veelal stads- en dorpskernen. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

Contactinformatie
Name: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Download

shape bestand

Download ZIP CC-0 (1.0)

download

geojson bestand

Download ZIP CC-0 (1.0)

download

geopackage bestand

Download ZIP CC-0 (1.0)

download

gml bestand

Download ZIP CC-0 (1.0)

download