Dataset

Search

11 datasets

 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het o...

  Data owner: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Traffic
 • Tabel met geografische informatie van een verkooppunt.

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Updated: 25/07/2021
  Theme: Traffic
 • De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provinci...

  Data owner: Noord-Holland
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticeer...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De VILD (VerkeersInformatie Locatie Database) wordt gebruikt om eenduidige en uniforme locatie-informatie in de verkeersinformatie ketens in Nederland te borgen. De VILD wordt gebruikt door Rijkswater...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Transport
 • Dataset

  Brandweerpost

  De locaties van de brandweerposten in de Veiligheidsregio IJsselland

  Data owner: Veiligheidsregio IJsselland
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provinci...

  Data owner: Noord-Holland
  Updated: 12/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Op deze kaartlaag zijn alle terreinen en vindplaatsen opgenomen, waarvan zeker is dat er archeologische resten aanwezig zijn. Niet opgenomen zijn de gebieden met een archeologische verwachting. De kaa...

  Data owner: Noord-Holland
  Updated: 12/07/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticeer...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 12/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Deze kaart toont het aantal woningen met een bouwjaar van voor 1970 in regio’s met een minder draagkrachtige bodem. De kaart vraagt aandacht voor mogelijke funderingsproblemen bij woningen van voor 19...

  Data owner: Ministerie van Economische Zaken
  Updated: 12/07/2021
  Theme: Soil, Spatial planning

Filter your results

Selected filters
State (1)
Publicity level (2)
Level of governance (1)
Metadata language (1)