Dataset

Datum van overlijden van in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven personen, gecoördineerd (vanaf 01-01-2009)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Bevat de datum van overlijden van alle personen die sinds 1 januari 2009 zijn overleden en in de PIVA ingeschreven stonden op de datum van overlijden.

Het bestand maakt deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

PIVA: Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 10 oktober 2010 als openbaar lichaam onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. In Caribisch Nederland wordt - naar het voorbeeld van de gemeentelijke bevolkingsadministratie in Nederland - een geautomatiseerde bevolkingsadministratie bijgehouden, waarbij van iedere ingeschrevene gegevens worden vastgelegd op een persoonslijst. Sinds 10 oktober 2010 geldt voor Caribisch Nederland de verplichting om gegevens te verstrekken aan overheidsorganen buiten het openbaar lichaam.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Ontbrekende informatie met betrekking tot de datum van overlijden kan zijn geimputeerd.

De informatie met betrekking tot de datum van overlijden kan per versie verschillen. In een latere versie kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt.

Het bestand kan in principe worden gebruikt om tellingen uit te maken. De resultaten kunnen enigszins afwijken van de door team Demografie gepubliceerde aantallen op StatLine omdat:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, worden ook in oudere jaren verwerkt;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen deze bus is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken.

Populatie

Personen die sinds 1 januari 2009 zijn overleden en in de PIVA ingeschreven stonden op de datum van overlijden.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108035dcc9

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset