Dataset

Datum van overlijden van in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven personen, gecoördineerd (vanaf 01-01-2009)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat de datum van overlijden van alle personen die sinds 1 januari 2009 zijn overleden en in de PIVA ingeschreven stonden op de datum van overlijden.

Het bestand maakt deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

PIVA: Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 10 oktober 2010 als openbaar lichaam onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. In Caribisch Nederland wordt - naar het voorbeeld van de gemeentelijke bevolkingsadministratie in Nederland - een geautomatiseerde bevolkingsadministratie bijgehouden, waarbij van iedere ingeschrevene gegevens worden vastgelegd op een persoonslijst. Sinds 10 oktober 2010 geldt voor Caribisch Nederland de verplichting om gegevens te verstrekken aan overheidsorganen buiten het openbaar lichaam.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Ontbrekende informatie met betrekking tot de datum van overlijden kan zijn geimputeerd.

De informatie met betrekking tot de datum van overlijden kan per versie verschillen. In een latere versie kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt.

Het bestand kan in principe worden gebruikt om tellingen uit te maken. De resultaten kunnen enigszins afwijken van de door team Demografie gepubliceerde aantallen op StatLine omdat:

  • alle wijzigingen die betrekking hebben op berichten uit het verleden, die in een later jaar bekend zijn geworden, worden ook in oudere jaren verwerkt;
  • nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen deze bus is het niet mogelijk om hierin onderscheid te maken.

Populatie

Personen die sinds 1 januari 2009 zijn overleden en in de PIVA ingeschreven stonden op de datum van overlijden.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108035dcc9

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier