Dataset

Burgerlijke staat van personen die in de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland ingeschreven (hebben ge)staan (vanaf 01-01-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Burgerlijke sta(a)t(en) van alle vanaf 1 januari 2010 in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) opgenomen personen, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke staat.

  • gegevens opgenomen over de bij verbintenissluiting betrokken partner(s): geboorteland partner, geboortedatum partner en geslacht partner.

Burgerlijke staat: Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.

Huwelijk: Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Het bestand maakt onderdeel uit van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De burgerlijke staat betreft de burgerlijke staat zoals afgeleid uit verbintenisgegevens zoals deze zijn vastgelegd in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de burgerlijke staat worden bepaald. Zodra de burgerlijke staat van een persoon verandert wordt er een einddatum (PIVAEINDEBURGERLIJKESTAAT) toegevoegd aan het record van de voorgaande burgerlijke staat. Er wordt ook een nieuw record toegevoegd met de datum van aanvang van de nieuwe burgerlijke staat (PIVAAANVANGBURGERLIJKESTAAT). De variabelen PIVAAANVANGBURGERLIJKESTAAT en PIVAEINDEBURGERLIJKESTAAT vormen de sleutel van de burgerlijke staat. Gebruik van het bestand: Het bestand kan niet worden gebruikt om tellingen uit te maken. Het bestand wordt gebruikt om het kenmerk burgerlijke staat toe te voegen aan personen binnen populaties die uit andere bestanden afkomstig zijn. Omdat de identificatie van personen in het bestand plaatsvindt op basis van RINPERSOON en RINPERSOONS kan dit bestand alleen gebruikt worden in combinatie met andere bestanden waarin op dezelfde wijze personen zijn geïdentificeerde zijn zeven burgerlijke staten beschikbaar in het bestand (ongehuwd, gehuwd, partnerschap, gescheiden na huwelijk, gescheiden na partnerschap, verweduwd na huwelijk en verweduwd na partnerschap). In statistische publicaties zullen normaal gesproken alleen cijfers over de vier hoofdcategorieën ongehuwd, gehuwd, verweduwd en gescheiden worden gepresenteerd.

Populatie

Personen die vanaf 1 januari 2010 in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) ingeschreven zijn (geweest).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804c0b3f

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset