Dataset

Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (vanaf 01-01-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat de verzameling overleden personen, behorend tot een bepaald publicatiejaar. Deze overleden personen dienden ten tijde van het overlijden te zijn ingeschreven in de GBA. Van deze overleden personen is het jaar waarin zij als overledenen zijn geteld, opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal overledenen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.

Personen die in het voorgaande jaar zijn overleden maar van wie het overlijdensbericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de overlijdensdatum hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het publicatiejaar. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Indien alleen persoonskenmerken van overledenen benodigd en het niet noodzakelijk is om op de aantallen overledenen zoals gepubliceerd door team Demografie uit te komen, dan wordt geadviseerd gebruik te maken van de SSB component GBAOVERLIJDENJJJJTABVV. In een latere versie van component GBAOVERLIJDENJJJJTABVV kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt. Dit in tegenstelling tot component GBAMASSASTERFTEJJJJTABVV.

Populatie

Personen die zijn overleden en in het publicatiejaar als overledene zijn geteld.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f9390

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset