Dataset

Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven levendgeboren personen (vanaf 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat de verzameling levendgeboren personen behorend tot een bepaald publicatiejaar. Deze levendgeboren personen dienen na de geboorte te zijn ingeschreven in de GBA. Van deze levendgeboren personen is het publicatiejaar en het rangnummer uit de moeder opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal levendgeborenen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.Levendgeboren personen die in het voorgaande jaar zijn geboren maar van wie het geboortebericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de geboortedatum hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het publicatiejaar. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Populatie

Levendgeboren personen die in een publicatiejaar als levendgeborene zijn geteld.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f92dd

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset