Dataset

Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen, niet-gecoördineerd (01-01-1995 - 01-09-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Bevat van alle personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters voorkomen de demografische achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht, geboortejaar, migratieachtergrond) die niet of nauwelijks wijzigen.

De component is een niet-gecoördineerde versie en bevat informatie over 1 januari 1995 tot en met 31 december JJJJ. Alle informatie in het bestand is voorlopig.

Het bestand maakt onderdeel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Vanaf bestandsversie 2013 zijn de volgende variabelen toegevoegd aan het bestand:

  • geslacht van de moeder
  • geslacht van de vader
  • geboortejaar van de moeder
  • geboortemaand van de moeder
  • geboortedag van de moeder
  • geboortejaar van de vader
  • geboortemaand van de vader
  • geboortedag van de vader

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Ontbrekende informatie met betrekking tot persoonskenmerken kan zijn geïmputeerd. Geboortemaand is voor circa 90 duizend personen geïmputeerd. Dit betreft bijna altijd eerste generatie personen met een migratieachtergrond.

De informatie met betrekking tot persoonskenmerken kan per versie verschillen. In een latere versie kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt.

Wanneer gebruik je dit bestand? Het bestand wordt gebruikt om persoonskenmerken toe te voegen aan personen binnen populaties die uit andere bestanden afkomstig zijn.

Het bestand kan niet worden gebruikt om tellingen uit te maken.

Dit bestand is niet geschikt om de stand van de bevolking, zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie, uit af te leiden. Hiervoor wordt verwezen naar de component GBASTANDBEVOLKINGJJJJTABVV.

Indien peilmoment is 1 januari JJJJ+1 én de informatie moet aansluiten op eerder op StatLine gepubliceerde informatie dan gebruik je de gecoördineerde component van JJJJ (de component loopt tot 31 december JJJJ-1 00:00). De gecoördineerde component bevat weliswaar informatie over een reeks van jaren maar alléén het laatste jaar in de component is definitief. Dit betekent dat voor elk jaar output een andere versie (jaar) van de gecoördineerde component gebruikt dient te worden. In alle andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de niet-gecoördineerde versie. Ook kunnen dan met diezelfde component één analysebestand met meerdere perioden tegelijk worden gemaakt.

Enkele voorbeelden: Peilmoment Status cijfers Component 1-1-2015 volgens StatLine gecoördineerd, 2014 31-5-2013 volgens StatLine gecoördineerd, 2013 2012 volgens StatLine gecoördineerd, 2011 Indien niet hoeft te worden aangesloten op StatLinecijfers kan gebruik worden gemaakt van de niet-gecoördineerde versie.

Populatie

Personen die vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december JJJJ in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven zijn (geweest).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f94e3

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset