Dataset

Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (vanaf 01-01-2010)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat de verzameling overleden personen, behorend tot een bepaald publicatiejaar. Deze overleden personen dienden ten tijde van het overlijden te zijn ingeschreven in de GBA. Van deze overleden personen is het jaar waarin zij als overledenen zijn geteld, opgenomen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal overledenen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.

Personen die in het voorgaande jaar zijn overleden maar van wie het overlijdensbericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de overlijdensdatum hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het publicatiejaar. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Indien alleen persoonskenmerken van overledenen benodigd en het niet noodzakelijk is om op de aantallen overledenen zoals gepubliceerd door team Demografie uit te komen, dan wordt geadviseerd gebruik te maken van de SSB component GBAOVERLIJDENJJJJTABVV. In een latere versie van component GBAOVERLIJDENJJJJTABVV kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt. Dit in tegenstelling tot component GBAMASSASTERFTEJJJJTABVV.

Populatie

Personen die zijn overleden en in het publicatiejaar als overledene zijn geteld.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f9390

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier