Dataset

Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen, niet-gecoördineerd (vanaf 01-02-2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat van alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de BRP voorkomen de demografische achtergrondgegevens (bijvoorbeeld geslacht, geboortejaar, migratieachtergrond), gegevens die niet of nauwelijks wijzigen. Bevat ook gegevens van personen die voor 1 oktober 1994 ingezetene zijn geweest maar na die datum geen ingezetene zijn geweest, voor zover geregistreerd in de BRP. Deze groep is zeker niet volledig waargenomen.

De component is een niet-gecoördineerde versie en bevat informatie tot en met laatste dag en jaar van de verslagperiode. Er is geen scherp gedefinieerde begindatum.

Deze beschrijving is geldig vanaf versie 202203.

Alle informatie in het bestand is voorlopig.

Het bestand maakt onderdeel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Ontbrekende informatie met betrekking tot persoonskenmerken kan zijn geïmputeerd. Voor niet-ingezetenen is in de BRP bijvoorbeeld geen informatie over het geboorteland van de ouders bekend. De betreffende variabelen VRLGBAGEBOORTELANDVADER en VRLGBAGEBOORTELANDMOEDER alsmede de afgeleide variabelen VRLGBAHERKOMSTGROEPERING, VRLGBAGENERATIE en VRLGBAAANTALOUDERSBUITENLAND zijn geïmputeerd. Bij deze groep personen kan onbekend als waarde voorkomen, de betreffende variabelen zijn dan gevuld met onbekend (0000). Ook voor een deel van de in het buitenland geboren ingezetenen is het geboorteland van één of beide ouders onbekend.

Ontbrekende informatie met betrekking tot persoonskenmerken kan zijn geïmputeerd. Geboortemaand is voor circa 90 duizend personen geïmputeerd. Dit betreft bijna altijd eerste generatie personen met een migratieachtergrond.

De informatie met betrekking tot persoonskenmerken kan per versie verschillen. In een latere versie kan nieuw bekend geworden informatie zijn toegevoegd die eerdere informatie vervangt.

Wanneer gebruik je dit bestand? Het bestand wordt gebruikt om persoonskenmerken toe te voegen aan personen binnen populaties die uit andere bestanden afkomstig zijn.

Het bestand kan niet worden gebruikt om tellingen uit te maken.

Dit bestand is niet geschikt om de stand van de bevolking, zoals die (ooit) zijn gepubliceerd door team Demografie, uit af te leiden. Hiervoor wordt verwezen naar de component GBASTANDBEVOLKINGJJJJTABVV.

Indien peilmoment is 1 januari JJJJ+1 én de informatie moet aansluiten op eerder op StatLine gepubliceerde informatie dan gebruik je de gecoördineerde component van JJJJ (de component loopt tot 31 december JJJJ-1 00:00). De gecoördineerde component bevat weliswaar informatie over een reeks van jaren maar alléén het laatste jaar in de component is definitief. Dit betekent dat voor elk jaar output een andere versie (jaar) van de gecoördineerde component gebruikt dient te worden. In alle andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de niet-gecoördineerde versie. Ook kunnen dan met diezelfde component één analysebestand met meerdere perioden tegelijk worden gemaakt.

Enkele voorbeelden: Peilmoment Status cijfers Component 1-1-2015 volgens StatLine gecoördineerd, 2014 31-5-2013 volgens StatLine gecoördineerd, 2013 2012 volgens StatLine gecoördineerd, 2011 Indien niet hoeft te worden aangesloten op StatLinecijfers kan gebruik worden gemaakt van de niet-gecoördineerde versie.

Populatie

Personen die vanaf 1 oktober 1994 tot en met laatste dag van de verslagperiode (MMJJJJ) in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven zijn (geweest). Daarnaast bevat de component ook persoonsgegevens van personen die voor 1 oktober 1994 inwoner van Nederland zijn geweest.

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie over zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Nederland. Ingezetenen zijn personen die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Niet ingezetenen bestaan uit:

  • personen die geen inwoner van Nederland meer zijn maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Men kan daarbij denken aan emigranten die in het buitenland een AOW-uitkering krijgen. Zo iemand is ooit ingezetene geweest maar nu niet meer.
  • personen die nooit ingezetene zijn geweest maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Denk aan een seizoenswerker die nog nooit ingezetene is geweest maar voor een in Nederland gevestigd bedrijf werkt.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108071daf2

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier