Dataset

Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen (vanaf 01-10-1994)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS is een sleutelbestand voor het aan elkaar koppelen van personen die (ooit) gedurende een ononderbroken periode een samenwonend paar hebben gevormd. Van deze samenwonende paren is de aanvangsdatum en eventueel de einddatum van het samenwonen opgenomen.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bus is bedoeld om informatie over partners in een samenwonend paar te kunnen achterhalen. Onder samenwonende paren vallen zowel gehuwde als niet gehuwde paren.

Niet-gehuwd paar: Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Gehuwd paar: Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Verschillen met de GBAHUISHOUDENSBUS: Het aantal partners in samenwonende paren in de PARTNERBUS is ruim 5000 lager dan in de GBAHUISHOUDENSBUS. In de HUISHOUDENSBUS geldt dat op adressen waar de huishoudenssamenstelling meer dan 30 keer per jaar verandert in een beperkt aantal gevallen de huishoudenssamenstelling niet goed wordt vastgesteld. Hierdoor ontstaan incomplete paren. In de PARTNERBUS zijn alleen de complete paren opgenomen.

Populatie

De partnerbus bevat alle vanaf 1 oktober 1994 in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres gedurende een aaneengesloten periode een samenwonend paar vormen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f942c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier