Dataset

Huishoudenskenmerken van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen niet-gecoördineerd (vanaf 01-10-1994)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat van alle personen die vanaf de einddatum van een voorgaande definitieve GBAHUISHOUDENSBUS in de GBA voorkomen hun plaats in het huishouden, en de gegevens over het huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben, met datum aanvang en datum einde van elk huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben.

Een voorbeeld: GBAHUISHOUDENS2012BUSV1 bevat gegevens over personen in huishoudens tot en met 31 december 2012. De VRLGBAHUISHOUDENSBUSV2013091 bevat gegevens over personen in huishoudens in de periode 1 januari 2013 t/m 30 september 2013. De maximale periode waarover gegevens over personen in huishoudens worden gepresenteerd is 1,5 jaar.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de plaats in het huishouden en de huishoudenssamenstelling worden bepaald. Met het bestand worden zowel huishoudens per periode als personen in huishoudens per periode afgebakend en beschreven. Veranderingen in het verleden die later bekend worden, worden alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de VRLGBAHUISHOUDENSBUS verwerkt. De VRLGBAHUISHOUDENSBUS is een levende bus.

Zodra er iets in het huishouden verandert, krijgt het een nieuwe combinatie van de datum van aanvang van het huishouden (VRLDATUMAANVANGHH) en het nummer van het huishouden (VRLHUISHOUDNR). Deze verandering kan zowel de samenstelling van het huishouden zijn als een adreswijziging van het huishouden. De variabelen VRLDATUMAANVANGHH en VRLHUISHOUDNR vormen de sleutel van het huishouden.

Het longitudinaal bestand personen in huishoudens beoogt volledig aan te sluiten op de personen in de component VRLGBAPERSOON.

Hoe gebruik je het bestand: A. bepalen leden in huishoudens Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient te worden geaggregeerd op de sleutels VRLDATUMAANVANGHH en VRLHUISHOUDNR.

B. tellen van huishoudens Als alleen de kenmerken van de entiteit huishouden benodigd zijn dan volstaat het om VRLREFPERSOONHH = 1 op een gegeven peildatum te selecteren.

Populatie

Bevat alle personen die vanaf de einddatum van een voorgaande definitieve GBAHUISHOUDENSBUS in de GBA ingeschreven zijn (geweest).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f92b9

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset