Dataset

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat uitkomsten over alle personen en over minderjarige kinderen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar huishoudenskenmerken als geslacht en leeftijd van de hoofdkostwinner, en de huishoudenssamenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede. De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2011 - 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023: Actualisatie met definitieve cijfers voor 2021 en voorlopige cijfers voor 2022.

Wijzigingen per 10 maart 2023: Voor de perioden 2011 t/m 2013 zijn de cijfers voor Duur inkomenspositie: 4 jaar of langer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen in december 2024 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83842NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83842NED

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83842NED

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens