Dataset

Huishoudenskenmerken van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen (vanaf 01-10-1994)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Bevat van alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de GBA voorkomen hun plaats in het huishouden, en de gegevens over het huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben, met datum aanvang en datum einde van elk huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben. Het bestand maakt onderdeel uit van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de plaats in het huishouden en de huishoudenssamenstelling worden bepaald. Met het bestand worden zowel huishoudens per periode als personen in huishoudens per periode afgebakend en beschreven. Indien één versie van het bestand wordt gebruikt voor alle peilmomenten komt alleen het peilmoment dat overeenkomt met de laatste datum in de versie (JJJJ1231) overeen met de op StatLine gepubliceerde cijfers. De reden is dat de GBAHUISHOUDENSBUS een 'levende' bus is. Veranderingen in het verleden die (veel) later bekend worden, worden alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de GBAHUISHOUDENSBUS verwerkt.

Zodra er iets in het huishouden verandert, krijgt het een nieuwe combinatie van de datum van aanvang van het huishouden (DATUMAANVANGHH) en het nummer van het huishouden (HUISHOUDNR). Deze verandering kan zowel de samenstelling van het huishouden zijn als een adreswijziging van het huishouden. De variabelen DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR vormen de sleutel van het huishouden.

Het longitudinaal bestand personen in huishoudens beoogt volledig aan te sluiten op de personen in de component GBAPERSOON.

Voor de versie van 2010 geldt: In de eerste versie GBAHUISHOUDENSBUS2010V2 was de adreshistorie van circa 60 duizend personen die in de periode 1995-2003 zijn overleden niet bekend. Een ander probleem was de periode 1995-1997. In die periode werden te veel eenpersoonshuishoudens geteld. Ca 300 duizend gehuwde personen waren door een fout in de basisbestanden, ten onrechte, als niet-gehuwd verwerkt. Bovenstaande problemen zijn vanaf versie 2011 opgelost.

Hoe gebruik je het bestand: A. bepalen leden in huishoudens Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient te worden geaggregeerd op de sleutels DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR.

B.  tellen van huishoudens Als alleen de kenmerken van de entiteit huishouden benodigd zijn dan volstaat het om REFPERSOONHH = 1 op een gegeven peildatum te selecteren.

Populatie

Bevat alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de GBA ingeschreven zijn (geweest).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410802125bb

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset