Dataset

Huishoudenskenmerken van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen niet-gecoördineerd (vanaf 01-10-1994)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat van alle personen die vanaf de einddatum van een voorgaande definitieve GBAHUISHOUDENSBUS in de GBA voorkomen hun plaats in het huishouden, en de gegevens over het huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben, met datum aanvang en datum einde van elk huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben.

Een voorbeeld: GBAHUISHOUDENS2012BUSV1 bevat gegevens over personen in huishoudens tot en met 31 december 2012. De VRLGBAHUISHOUDENSBUSV2013091 bevat gegevens over personen in huishoudens in de periode 1 januari 2013 t/m 30 september 2013. De maximale periode waarover gegevens over personen in huishoudens worden gepresenteerd is 1,5 jaar.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de plaats in het huishouden en de huishoudenssamenstelling worden bepaald. Met het bestand worden zowel huishoudens per periode als personen in huishoudens per periode afgebakend en beschreven. Veranderingen in het verleden die later bekend worden, worden alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de VRLGBAHUISHOUDENSBUS verwerkt. De VRLGBAHUISHOUDENSBUS is een levende bus.

Zodra er iets in het huishouden verandert, krijgt het een nieuwe combinatie van de datum van aanvang van het huishouden (VRLDATUMAANVANGHH) en het nummer van het huishouden (VRLHUISHOUDNR). Deze verandering kan zowel de samenstelling van het huishouden zijn als een adreswijziging van het huishouden. De variabelen VRLDATUMAANVANGHH en VRLHUISHOUDNR vormen de sleutel van het huishouden.

Het longitudinaal bestand personen in huishoudens beoogt volledig aan te sluiten op de personen in de component VRLGBAPERSOON.

Hoe gebruik je het bestand: A. bepalen leden in huishoudens Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient te worden geaggregeerd op de sleutels VRLDATUMAANVANGHH en VRLHUISHOUDNR.

B. tellen van huishoudens Als alleen de kenmerken van de entiteit huishouden benodigd zijn dan volstaat het om VRLREFPERSOONHH = 1 op een gegeven peildatum te selecteren.

Populatie

Bevat alle personen die vanaf de einddatum van een voorgaande definitieve GBAHUISHOUDENSBUS in de GBA ingeschreven zijn (geweest).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f92b9

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier