Dataset

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023: Cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 komen in het najaar van 2024 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84493NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84493NED

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84493NED

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen