type-icon

DATASET

Beschermwaardige houtopstanden

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Haarlem
Licentie CC-BY-SA (4.0)
Bijgewerkt 01-07-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservices (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

High value

Een high value dataset heeft een hoge waarde voor de samenleving.

Sluiten

Het college besluit om een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden vast te stellen, waarmee de bomen en overige houtopstanden op deze lijst een bijzondere bescherming genieten. In de bomenverordening wordt beschreven welke bijzondere status deze bomen hebben. In 2009 is een lijst van gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen vastgesteld, deze is geactualiseerd op basis van de database. Nieuw toegevoegd aan de lijst zijn de monumentale bomen in bezit van andere zaakgelastigden dan de gemeente, de zogenoemde particuliere monumentale bomen. De particuliere monumentale bomen zijn in 2019 ter plekke geïnventariseerd en beoordeeld en worden met de vaststelling van deze lijst nu ook beschermd.

Bestemmingspagina: https://www.haarlem.nl/registratie-van-monumentale-bomen/

Contactinformatie
Titel Haarlem open data
Naam: Data, Informatie en Analyse, team Data Expertise Centrum (DEC)
E-mail: opendata@haarlem.nl
Website: https://www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers/
Telefoon: 14023
Address: Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem

Webservices

Bomenkaart Haarlem

GML CC-0 (1.0)

https://wfs.haarlem.nl/wfs?service=wfs&request=getFeature&typename=bor_bomen

In januari 2007 heeft de gemeente de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2007 opgesteld. Een dynamische bestand dat regelmatig geactualiseerd dient te worden. In 2007 bestond de lijst uit Landelijk monumentale bomen (volgens de criteria van de Bomenstichting) en Plaatselijk monumentale bomen (volgens criteria voor plaatselijk monumentale bomen gemeente Haarlem). In november 2007 is, in de wethoudersbrief over groenbeleid, aan de commissieleden van beheer opdracht gegeven voor het inventariseren van monumentale particuliere bomen en potentieel monumentale gemeentelijke bomen. In 2008 is de bomenlijst 2007 geactualiseerd, gedigitaliseerd en aangevuld met potentieel monumentale gemeentelijke bomen. Totaal staan er nu 3184 beschermwaardige gemeentebomen op de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009 waarvan het gros zich bevindt in de grote parken (Bolwerken en Haarlemmerhout) en op de twee begraafplaatsen Kleverlaan en Noorderbegraafplaats). De lijst is in lijn met de Bomenverordening Haarlem zoals in 2008 vastgesteld en bevat geen nieuw beleid. De particuliere monumentale bomen zijn nog geen onderdeel van de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009. De inventarisatie hiervan zal voor het eerst plaatsvinden tussen mei en augustus 2009 zodat de particuliere monumentale bomen opgenomen kunnen worden in de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2010.

Metadata

Exporteer als RDF