Datasets

29 datasets

 • De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. D...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op deze kaart staat alle open geografische data, data met een ruimtelijke component (locatie), in het werkgebied van de gemeenten Haarlem-Zandvoort. Daar waar digitaal en geogerefereerd beschikbaar in...

  Data eigenaar: Haarlem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Afval
  • Bodem
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Ruimte en infrastructuur
  • Netwerken
  • Ruimtelijke ordening
 • Het college besluit om een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden vast te stellen, waarmee de bomen en overige houtopstanden op deze lijst een bijzondere bescherming genieten. In de bomenverordening...

  Data eigenaar: Haarlem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Dataset

  Bomen

  Alle bomen in beheer van Gemeente Eindhoven zijn onderdeel van deze dataverzameling. De administratieve data die weergegeven worden als je op een object klikt, geven meer informatie over de status (te...

  Data eigenaar: Eindhoven (Gemeente)
  Bijgewerkt: 19-09-2023
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Dit is de bedrijventerreinen dataset (vastgesteld in 2021) verrijkt met klimaatdata. De klimaatdata die op zijn genomen in deze laag zijn: hittestress, wateroverlast, hoeveelheid groen en hoeveelheid ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Economie
 • Bomen in eigendom van de gemeente Oss. Bevat enkel de zogenaamde “bijzondere bomen”, dat zijn bijvoorbeeld monumentale, toekomst en waardevolle bomen. Per boom is tevens de standplaats bekend (de onde...

  Data eigenaar: Oss
  Bijgewerkt: 30-08-2023
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Eikenbomen langs provinciale wegen met actuele statusinformatie over bestrijding van eikenprocessierups (epr) in de zomer van 2023. Van de bomen die door Provincie Gelderland worden onderhouden is ger...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 31-05-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • In deze dataset zijn de bomen ontsloten die in beheer zijn bij de gemeente Albrandswaard. De dataset wordt dagelijks ververst.

  Data eigenaar: BAR-organisatie (Regionale samenwerking)
  Bijgewerkt: 01-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze dataset bevat de bomen die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  Data eigenaar: BAR-organisatie (Regionale samenwerking)
  Bijgewerkt: 18-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze dataset bevat de bomen die in beheer zijn bij de gemeente Ridderkerk. De dataset wordt dagelijks ververst.

  Data eigenaar: BAR-organisatie (Regionale samenwerking)
  Bijgewerkt: 18-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten