Bomenkaart Haarlem

In januari 2007 heeft de gemeente de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2007 opgesteld. Een dynamische bestand dat regelmatig geactualiseerd dient te worden. In 2007 bestond de lijst uit Landelijk monumentale bomen (volgens de criteria van de Bomenstichting) en Plaatselijk monumentale bomen (volgens criteria voor plaatselijk monumentale bomen gemeente Haarlem). In november 2007 is, in de wethoudersbrief over groenbeleid, aan de commissieleden van beheer opdracht gegeven voor het inventariseren van monumentale particuliere bomen en potentieel monumentale gemeentelijke bomen. In 2008 is de bomenlijst 2007 geactualiseerd, gedigitaliseerd en aangevuld met potentieel monumentale gemeentelijke bomen. Totaal staan er nu 3184 beschermwaardige gemeentebomen op de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009 waarvan het gros zich bevindt in de grote parken (Bolwerken en Haarlemmerhout) en op de twee begraafplaatsen Kleverlaan en Noorderbegraafplaats). De lijst is in lijn met de Bomenverordening Haarlem zoals in 2008 vastgesteld en bevat geen nieuw beleid. De particuliere monumentale bomen zijn nog geen onderdeel van de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009. De inventarisatie hiervan zal voor het eerst plaatsvinden tussen mei en augustus 2009 zodat de particuliere monumentale bomen opgenomen kunnen worden in de Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2010.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated December 24, 2018, 12:36 (UTC)
Created December 24, 2018, 12:36 (UTC)