Dataset

Bebouwde kom Wnb houtopstanden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 10-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze kaart geeft aan of percelen binnen of buiten de bebouwde kom Wnb (Wet natuurbescherming) houtopstanden ligt. Hiermee kan worden vastgesteld of er een kapmelding gedaan moet worden bij de provincie of een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente.

Contactinformatie
Naam: Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_VTH_HOUTOPSTAND_BK_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Bebouwde kom Wnb houtopstanden

GBI_VTH_HOUTOPSTAND_BK_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Bebouwde kom Wnb houtopstanden