Zoeken

4 datasets

 • De vigerende bebouwde kommen volgens de Boswet. Gemaakt in 2001 en aangepast op 27 oktober 2016 vanwege aanlevering Gemeente Bloemendaal.

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 07-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Ruimtelijke ordening
 • Deze kaart geeft aan of percelen binnen of buiten de bebouwde kom Wnb (Wet natuurbescherming) houtopstanden ligt. Hiermee kan worden vastgesteld of er een kapmelding gedaan moet worden bij de provinci...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • In de Registratie gebieden worden de Amsterdamse stadsdelen, wijken, buurten en bouwblokken vastgelegd. Verder bevat de registratie gegevens van de bebouwde komgrens volgens de wet Natuurbescherming, ...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Bestuur
 • Dataset

  Boswet

  Dit bestand geeft de situatie over kapmeldingen, illegale vellingen, perceelsnummers en eigenaren weer op grond van het bepaalde in de Boswet van 20 juli 1961. Het betreft hier de situatie tot en met ...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Natuur en milieu