Dataset

Oude dijken (Omgevingsverordening 2016)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Dit bestand bevat oude dijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van oude dijken of delen of restanten daarvan.

Dijken zijn een kernkarakteristiek van onze provincie. Wij beschermen deze waarden. Het gaat hierbij onder andere om:
• (slaper)dijken en daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkenhuisjes);
• herkenbare dijktracés;
• leidijken.
Wij stimuleren het herstel en de versterking van wierden, essen en dijken en de daarmee samenhangende elementen met instrumenten via het Programma Landelijk Gebied.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
E-mail: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

OudeDijken

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:OudeDijken

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS