Dataset

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een beschrijving van de werkgelegenheid die hoort bij de uitgaven aan zorg en welzijn. De uitgaven staan in de tabel 84053NED Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering (zie paragraaf 3). De zorg- en welzijnactiviteiten kunnen daarbij zowel hoofdactiviteit als nevenactiviteit van een bedrijf of instelling zijn. Ter verduidelijking: niet alleen bedrijven en instellingen waarvan de hoofdactiviteit het verstrekken van zorg en welzijn is tellen mee. Ook de zorg- en welzijnactiviteiten van andere bedrijven en instellingen tellen in deze tabel mee. Bedrijven en instellingen die niet direct voor patiënt en cliënt werken tellen niet mee (zoals de producenten van geneesmiddelen of de groothandel); de instellingen die zorg en welzijn besturen, financieren en administreren tellen wel mee (zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars).

De onderwerpen zijn banen en arbeidsjaren van werknemers, aantal zelfstandigen en drie verschillende cijfers voor het gemiddelde loon per arbeidsjaar. Deze kunnen worden uitgesplitst naar beroepen van werkenden in zorg en welzijn, soort zorgaanbieder, leeftijd en geslacht. De beroepen zijn gebaseerd op het BIG-register; overige beroepen zijn opgenomen als één categorie.

Arbeidsjaren en loon per arbeidsjaar zijn in deze tabel voor de groep artsen en tandartsen in de sector Medisch-specialistische zorg op onbekend gezet, omdat bij de arbeidsjaren in deze tabel is uitgegaan van de meest gebruikte standaard volledige werkweek binnen een sector en bij artsen die werknemer zijn in ziekenhuizen juist een langere werkweek dan standaard is afgesproken in de CAO's.

Vanaf 2014 zijn in sommige jaren dalingen te zien bij geregistreerde beroepen (zoals verpleegkundigen in 2014 en 2019, of overige (para) medische beroepen). Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen die met ingang van 2014 effectief werden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:

  • De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
  • De voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
  • Cijfers over 2019 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 verschijnen er definitieve cijfers over 2020, worden de voorlopige cijfers over 2021 nader voorlopig en worden voorlopige cijfers over 2022 toegevoegd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83738NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83738NED

Werkgelegenheid, banen, zelfstandigen, lonen Zorgaanbieders nationale indeling, BIG Beroepen en specialismen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83738NED

Werkgelegenheid, banen, zelfstandigen, lonen Zorgaanbieders nationale indeling, BIG Beroepen en specialismen