Dataset

Uitgaven voor gezondheidszorg naar functies plus klassen van zorgaanbieders en naar financieringsregeling volgens internationale definities, na revisie 2017 (vanaf 01-01-1998)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over de uitgaven aan functioneel ingedeelde producten per aanbieder van gezondheidszorg. Deze uitgaven worden verder uitgesplitst naar financieringswijze. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. Dit bestand geeft (daarmee) ook de aansluiting tussen cijfers volgens de internationale definitie van gezondheidszorg met de nationale defintiie van zorg (inclusief welzijn).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In een integratieproces worden gegevens uit diverse interne en externe bronnen met elkaar geconfronteerd en geanalyseerd. Uit dit proces resulteren dossiers van aanbieders van zorg (actoren genoemd) die inzicht verschaffen in de uitgaven, financieringsbronnen en functies. Ook prijs- en volumegegevens komen beschikbaar. Dit wordt gedaan voor ruim 80 actoren. Per actor worden de uitgaven aan specifieke vormen van zorg vastgesteld per financieringsbron of functie (=cluster van activiteiten met een specifiek (zorg)doel), dan wel verdeeld over financieringsbronnen en functies volgens het SHA waarbij de verdeling gebaseerd is op of informatie binnen de uitgaven zelf, of externe informatie zoals BBP of onderzoeken van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank of Nederlandse Zorgautoriteit.

Populatie

Activiteiten met als doel zorg verstrekt door zorgaanbieders. Zorgaanbieders met activiteit in section Q van NACE rev.2 (Statistical classification of economic activities in the European Community) (divisions 86, 87 en 88), dan wel behorend tot de klasse Health Care Providers van het System of Health Accounts. Het gaat om elke economische eenheid (ook huishoudens) die zorgproducten (goederen of diensten) verschaft aan de eindgebruiker, dan wel zorgt voor de administratie, beleid, beheer en financiering daarvan. Zo behoren bijvoorbeeld naast algemene ziekenhuizen ook het gevangenisziekenhuis, apotheken, interne arbodiensten, zorgverzekeraars en overheid tot de populatie. De aanbieders zijn gegroepeerd volgens een indeling naar actoren, die correspondeert met dan wel optelt tot de indeling naar Health Care Providers van het SHA plus een aanvullende indeling voor welzijn, kinderopvang en maatschappelijke diensten. De activiteiten / producten zijn ingedeeld volgens de classificatie van health care functions van het System of Health Accounts 2011, met daaraan toegevoegd een restcategorie die de rest van welzijnszorg (zoals gedefinieerd in NACE 87 en 88) dekt.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803d490b

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset