Dataset

Uitgaven voor zorg naar klassen van zorgaanbieders en naar financieringsregeling na revisie 2015 (01-01-1998 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over de uitgaven aan aanbieders van de gezondheids- en welzijnszorg. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar klassen van zorgaanbieders en naar hun manier van financieren ingedeeld in diverse regelingen. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. Beschreven worden de transacties: uitgaven aan zorgaanbieders en hun wijze van financiering.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In een integratieproces worden gegevens uit diverse interne en externe bronnen met elkaar geconfronteerd en geanalyseerd. Uit dit proces resulteren dossiers van aanbieders van zorg (actoren genoemd) die inzicht verschaffen in de uitgaven, financieringsbronnen en functies. Ook prijs- en volumegegevens komen beschikbaar. Dit wordt gedaan voor ruim 80 actoren. Per actor worden de uitgaven aan specifieke vormen van zorg vastgesteld per financieringsbron of functie (=cluster van activiteiten met een specifiek (zorg)doel), dan wel verdeeld over financieringsbronnen en functies volgens het SHA waarbij de verdeling gebaseerd is op of informatie binnen de uitgaven zelf, of externe informatie zoals BBP of onderzoeken van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank of Nederlandse Zorgautoriteit.

Populatie

Zorgaanbieders met activiteit in section Q van NACE rev.2 (Statistical classification of economic activities in the European Community) (divisions 86, 87 en 88), dan wel behorend tot de klasse Health Care Providers van het System of Health Accounts. Het gaat om elke economische eenheid (ook huishoudens) die zorgproducten (goederen of diensten) verschaft aan de eindgebruiker, dan wel zorgt voor de administratie, beleid, beheer en financiering daarvan. Zo behoren bijvoorbeeld naast algemene ziekenhuizen ook het gevangenisziekenhuis, apotheken, interne arbodiensten, zorgverzekeraars en overheid tot de populatie. De aanbieders zijn gegroepeerd volgens een indeling naar actoren, die correspondeert met de indeling naar Health Care Providers van het SHA plus een aanvullende indeling voor welzijn, kinderopvang en maatschappelijke diensten.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080328539

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset