type-icon

Dataset

Provinciaal basisnet gevaarlijke stoffen (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Dit bestand bevat het invloedsgebied van het provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020.
Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen, waaronder het zoveel mogelijk vervoeren langs de hiervoor aangewezen transportroutes. Deze transportroutes zijn voor zover het rijksinfrastructuur betreft door het rijk aangewezen. Wij wijzen in aanvulling daarop een provinciaal basisnet aan.
Het is van belang dat deze routes ook geschikt blijven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, reden waarom wij hierover in de Omgevingsverordening regels hebben opgenomen.
Het invloedsgebied omvat de infrastructuur en zijn directe omgeving.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Omgeving en Milieu, Provincie Groningen
E-mail: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

ProvinciaalBasisnetGevaarlijkeStoffen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:ProvinciaalBasisnetGevaarlijkeStoffen

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS