Datasets

7 datasets

 • Het routeringsbestand geeft de wegen weer waarop transporten met risicovolle stoffen naar bedrijven en bedrijfsterreinen vergunningen zijn uitgegeven. Gemeentes zijn het bevoegd gezag.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Dit bestand bevat de veiligheidszone 1 provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veil...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Dit bestand bevat het invloedsgebied van het provinciaal basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Om gevaarlijke stoffen ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Dit bestand bevat de veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Dit bestand bevat de veiligheidszone 3 transport, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidsz...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Dit bestand bevat wegen als bedoeld in artikel 23, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Provinciaal basisnet Groningen) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • De risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen stelt veiligheidseisen aan transportroutes met gevaarlijke stoffen, de omgeving daarvan en soms aan allebei. Het gaat daarbij om de modalite...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening