Datasets

21 datasets

 • Weergave invloedsgebieden 1% letaliteit van hogedrukaardgasleidingen Gasunie.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Weergave invloedsgebieden 1% letaliteit van windturbines

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Een hoogspanningsleiding is een elektriciteitsleiding die wordt gebruikt voor het vervoer van elektriciteit onder hoge spanning over grote afstanden. Deze leidingen maken doorgaans deel uit van een h...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Industrie
 • Plaatsgebonden Risico (PR) contouren afkomstig uit MER Rotterdam Airport Zoneaanpassing 2008, alternatief 4C. Deze PR contouren stemmen overeen met de EV consequenties van het “Wijzigingsbesluit van d...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-09-2023
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Cultuur en recreatie
 • Plaatsgebonden Risicocontouren als gevolg van gevaarlijke stoffen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • De plaatsgebonden risicocontouren 10-6, als gevolg van bedrijven (inrichtingen en installaties) met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
 • De maximaal toelaatbare geluidsbelasting van een luchthaven waarvoor een luchthavenbesluit is vastgesteld wordt in het luchthavenbesluit vastgelegd op handhavingspunten. De maat hiervoor is de jaargem...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Plaatsgebonden Risicocontouren als gevolg van gevaarlijk transport langs wegen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemm...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • Plaatsgebonden Risicocontouren en invloedsgebied groepsrisico externe veiligheid als gevolg van gevaarlijke stoffen langs wegen zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woning...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
  • Transport
 • De plaatsgebonden risicocontour 10-6, als gevolg van bedrijven met risicovolle activiteiten zijn vertaald in GES (gezondheidseffectscreening) contouren en op kaarten weergegeven. Doel is inzicht in k...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's

Filter je resultaten