Dataset

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de zakelijke en ICT-dienstverleners (SBI 2008 secties J, M en N). Voorheen werd de tabel over de ontwikkeling van de omzet van de branche Informatie en Communicatie apart gepubliceerd, maar deze is nu geïntegreerd binnen de zakelijke dienstverlening. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers: De cijfers over 2023 zijn voorlopig.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 30 november 2023: De cijfers van het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 augustus 2023: Door het foutief inlezen van herziene cijfers van 2022, zijn niet de meest actuele gegevens gebruikt tijdens de publicatie van 2023Q1 en zijn enkele cijfers van 2022 gewijzigd. De wijzigingen zijn voor de meeste bedrijfstakken beperkt (variërend van een tiende tot maximaal 1 procentpunt). Uitzonderingen zijn:

 •     Branche 732 Markt- en opinieonderzoek, 2022 kwartaal 4, waar het verschil 1,87 procentpunt bedroeg.
  
 •     Branche 7912 Reisorganisatiebureaus, 2022 kwartaal 3 en 4, waarbij de verschillen resp. 4,32 en 7,40 procentpunt bedroegen.
  
 •     Branche 82 Overige zakelijke dienstverlening, 2022 kwartaal 4, waarbij het verschil -3,9 procentpunt bedroeg.
  

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83854NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83854NED

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83854NED

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)