Dataset

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkelingen, 2003 - 2008, SBI'93

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
zakelijke dienstverlening (SBI 74).
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat
de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang
van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
    naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
    drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70923ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70923ned

Omzetindices en - ontwikkelingen in de overige zakelijke dienstverlening. Basis gemiddelde kwartaalomzet 2000=100.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70923ned

Omzetindices en - ontwikkelingen in de overige zakelijke dienstverlening. Basis gemiddelde kwartaalomzet 2000=100.