Dataset

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de zakelijke en ICT-dienstverleners (SBI 2008 secties J, M en N). Voorheen werd de tabel over de ontwikkeling van de omzet van de branche Informatie en Communicatie apart gepubliceerd, maar deze is nu geïntegreerd binnen de zakelijke dienstverlening. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.

Status van de cijfers: De cijfers over 2023 zijn voorlopig.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 29 februari 2024: De cijfers van het 4e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 augustus 2023: Door het foutief inlezen van herziene cijfers van 2022, zijn niet de meest actuele gegevens gebruikt tijdens de publicatie van 2023Q1 en zijn enkele cijfers van 2022 gewijzigd. De wijzigingen zijn voor de meeste bedrijfstakken beperkt (variërend van een tiende tot maximaal 1 procentpunt). Uitzonderingen zijn:

 •     Branche 732 Markt- en opinieonderzoek, 2022 kwartaal 4, waar het verschil 1,87 procentpunt bedroeg.
  
 •     Branche 7912 Reisorganisatiebureaus, 2022 kwartaal 3 en 4, waarbij de verschillen resp. 4,32 en 7,40 procentpunt bedroegen.
  
 •     Branche 82 Overige zakelijke dienstverlening, 2022 kwartaal 4, waarbij het verschil -3,9 procentpunt bedroeg.
  

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83854NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83854NED

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83854NED

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzet. index 2015=100, ontwikkeling Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)