Dataset

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de zakelijke dienstverleners. Deze ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar van: 1e kwartaal 2003 tot en met 4e kwartaal 2012

Status van de cijfers: De cijfers over het tweede, derde, vierde kwartaal en het jaar 2012 zijn voorlopig. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 juni 2013: Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013 en voortgezet als 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling index 2010 = 100'. Zie ook paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is gestopt per 28 juni 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80050ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80050ned

Omzetindices en -ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80050ned

Omzetindices en -ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100