Dataset

Omzetontwikkelingen en -indices voor de groothandel in kapitaalgoederen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Omzet - indices en stijgings-,c.q. dalings-percentages in de groothandel in kapitaalgoederen (SBI'93). Kwartaal - en jaarcijfers: 1995 - I / - 1999 - IV, 1995 - 1999 Gewijzigd op 08 mei 2000. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7390HHT

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7390HHT

Omzet - indices en stijgings-,c.q. dalings-percentages in de groothandel in kapitaalgoederen (SBI'93).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7390HHT

Omzet - indices en stijgings-,c.q. dalings-percentages in de groothandel in kapitaalgoederen (SBI'93).