Dataset

Ondernemingsklimaat; kapitaalgoederen en investeringen 1990-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan de internationale ontwikkelingen in de kapitaalgoederenvoorraad en de investeringen centraal. Naast het beeld voor de totale economie is een uitsplitsing gemaakt voor ICT (Informatie- en Communicatie Technologie). De tabel heeft zowel betrekking op de fysieke kapitaalgoederenvoorraad en de vernieuwing of uitbreiding daarvan door middel van (buitenlandse) investeringen, als op het geldkapitaal dat nodig is om de investeringen te financieren, in het bijzonder het geïnvesteerde durfkapitaal. De omvang van het kapitaal en de investeringen in een land worden grotendeels bepaald door de geneigdheid van ondernemers om tot investeren over te gaan. Het investeringsgedrag wordt mede bepaald door het ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De externe bronnen voor deze tabel leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Zo komt het regelmatig voor dat landen alsnog cijfers leveren over oudere jaren. Het omgekeerde, dat oudere cijfers worden teruggetrokken, gebeurt ook nu en dan. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig gekenmerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017: Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71163ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71163ned

Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen. landen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71163ned

Kapitaalgoederenvoorraad en investeringen. landen