Dataset

Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Door afronding kunnen totalen afwijken van de som van de onderdelen.

Met ingang van 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. In deze tabel is gekozen voor een aantal internationaal gedefinieerde samentellingen die gebaseerd zijn op tussenniveaus die passen binnen de hiërarchie van de SBI.

Met ingang van augustus 2011 wordt het referentiejaar voor de volume- en prijsindexcijfers tijdreeksen verlegd van 2000 naar 2005. Dit als gevolg van een Europese verordening met betrekking tot het referentiejaar van de tijdreeksen van de Nationale rekeningen.

Wijzigingen per 23 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Groeirekeningen;kapitaalgoederenvoorraad. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81296ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81296ned

Kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81296ned

Kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa